اطلاعیه فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه و صنعتی

این فراخوان در چهار محور به شرح ذیل اعلام می شود:
-1راه اندازی و مدیریت پروژه شهرک تخصصی پسماند
-2ایجاد لندفیل
-3استقرار زباله سوزها
-4استقرار واحدهای مرتبط با مدیریت پسماند(پیرولیز،بازیافت و استفاده مجدد،تصفیه،تثبیت و بیخطرسازی و...) در زونهای شهرک
مدیریت پسماند
* با عنایت به بند -1الف شیوه نامه ابلاغی، دارندگان گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری و کد احرراز صرلاحیت از سرازمان برنامره و
بودجه در شرایط یکسان در اولویت خواهند بود و همچنین امتیاز صلاحیت براساس آخرین رتبه بندی و احراز صلاحیت مورد محاسبه
قرارخواهد گرفت
 

جهت دانلود فایل فراخوان بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

مهلت ارائه مدارک تا ساعت 13 روز پنج شنبه 6 آبان تمدید گردیده است.

 

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه و صنعتی

 

افزودن نظرات