به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد رضا فلاح زاده" روز سه شنبه در اين ديدار ضمن قدرداني از زحمات اعضا،  اهميت جايگاه كشاورزي  را يادآور شد.
وي خاطر نشان كرد: اين مجموعه بايد همچون پل ارتباطي بين كشاورزان و مسئولين باشد.
استاندار به مشكلات فعالان بخش كشاورزي از جمله كمبود آب ، مسائل مربوط به زمين و ... اشاره كرد و افزود: مجموعه نظام صنفي بخش كشاورزي بايد با مديريت صحيح نسبت به رفع اين مشكلات اقدام نمايد.
در بخش ديگر اين جلسه استاندار يزد به بررسي مشكلات و درخواست هاي اعضا، پرداخت و در اين خصوص دستوراتي صادر كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: تشكل هاي صنفي هميشه مورد حمايت دستگاه هاي دولتي بوده و خواهند بود.
وي به اهميت نقش اين تشكل ها اشاره كرد و افزود: ما از شكل گيري چنين تشكل هايي بخصوص در حوزه كشاورزي استقبال مي كنيم.