به منظور بررسی مسائل و رفع مشکلات پروژه صورت گرفت؛

بازدید استاندار یزد از فاز دوم جاده سلامت و مسیر دسترسی پارک کوه کاسه

استاندار یزد به منظور بررسی آخرین وضعیت فاز دوم جاده سلامت، و مسیر دسترسی پارک کوه کاسه از این پروژه بازدید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی به منظور بررسی آخرین وضعیت فاز دوم جاده سلامت، بررسی مسائل این مسیر و ارائه دستورات لازم برای رفع چالش ها، از این پروژه بازدید کرد.
شایان ذکر است این پروژه به طول 1800 متر از کاریزبوم تا کوه کاسه امتداد داشته و بر اساس برآورد های صورت گرفته، ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.