بازدید استاندار یزد از پروژه 200 واحدی طرح اقدام ملی مسکن واقع در بلوار مدرس

استاندار یزد از پروژه 200 واحدی طرح اقدام ملی مسکن واقع در بلوار مدرس بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی؛  استاندار یزد، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولین، از پروژه 200 واحدی طرح اقدام ملی مسکن واقع در بلوار مدرس بازدید کرد. گفتنی است در حال حاضر قریب به 200 نفر و در قالب 21 تیم در این مجموعه در حال فعالیت هستند.
برآوردها حاکی از این است که این پروژه تا آبان ماه 1400 به بهره برداری می رسد.

افزودن نظرات