بازدید نیمه شب و تذکر جدی استاندار به کشتارگاه های مرغ متخلف در استان/ دکتر فاطمی ساعت 2 نیمه شب از روند کار یکی از کشتارگاه های مرغ استان بازدید کرد

استاندار یزد ساعت 2 نیمه شب از روند کار یکی از کشتارگاه های مرغ استان بازدید کرد و در خصوص مسائل مربوط به گزارشاتی در خصوص کاهش کشتار مرغ در برخی کشتارگاه های استان، تذکر جدی داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، پیرو نشست کارگروه تنظیم بازار در روز سه شنبه 20 مهرماه و تصویب تشکیل "کارگروه اقدام" برای برخورد و نظارت جدی بر تخلفات حوزه بازار، مقرر شد بازدید های سرزده از واحدهای مختلف با شدت بیشتری صورت گیرد.

در همین راستا با توجه به گزارشاتی در خصوص پایین آوردن کشتار مرغ توسط شبکه توزیع به منظور افزایش قیمت این کالا، بازدید سرزده ای با حضور نمایندگان دادستان، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و ... صورت گرفت و استاندار یزد بدون اطلاع قبلی در این بازدید حضور یافت.

دکتر فاطمی در این بازدید ضمن ارائه تذکر جدی در خصوص مشاهده تحرکاتی به منظور افزایش قیمت مرغ، بر جلوگیری از هرگونه تخلفی در این زمینه و لزوم ثبات قیمت این کالا به عنوان یکی از کالاهای اصلی سبد خانوارها تاکید کرد.