به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، سید محمد میر سعیدی گفت: از 25 طرحی که در جلسات پیشین تایید و برای تصویب به شورای تهران ارسال شده بود، 15طرح آن به تصویب نهایی رسید که مراحل اجرایی آن را به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهیم کرد.

وی با اشاره به 10 طرح باقیمانده گفت: تعدادی از این10 طرح نیاز به بررسی بیشتر برای رفع ابهامات دارد و تعدادی نیز با توجه به فراهم نبودن شرایط به تصویب نرسیده است.
معاون عمرانی استاندار در پایان افزود: طرح های 5ساله شهرداری ها، مبلمان شهری در اردکان و نما و منظرهای شهری از جمله طرح های دردست اجرا می باشد.