به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "سید محمد میرسعیدی"در این نشست  از تصویب طرح جامع گردشگری استان خبر داد.
وی اجرای این طرح را راهکار مناسبی برای کسب جابگاه منطقه نمونه در گردشگری در سطح کشور دانست.
معاون عمرانی استاندار ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح جشنواره تابستانی گفت:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسئولیت اجرای  این طرح را بر عهده دارد.
در این نشست  پیرامون مباحث مطروحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای کارگروه گردشگری نقطه نظرات خود را بیان کردند.