مديركل مديريت بحران استان:

"غلامرضا برزگري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي استانداري يزد، اظهار داشت: يك نفر از مسافران، غير يزدي، چند نفر يزدي مقيم تهران و مابقي از اهالي استان يزد بوده اند و محل سكونت يك نفر نيز نامشخص مي باشد.
وي افزود: تاكنون اجساد 14 نفر از قربانيان شناسايي و براي تشييع و تدفين تحويل خانواده آنها شده است و كارتشخيص هويت  5 نفر باقيمانده نيز تا پايان امروز به اتمام مي رسد.
مديركل مديريت بحران استان يزد گفت: الحمدلله حال هيچ كدام از مجروحين اين اتوبوس وخيم نيست.