معاون برنامه ريزي استاندار تاكيد كرد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز پنح شنبه در جلسه بررسي وضعيت آرد و نان استان ضمن تبريك اعياد شعبانيه، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هيات دولت و تاكيد وزارت كشور مبني بر مديريت در مقوله قيمت عرضه و توزيع  آرد و نان در كشور اين جلسه شكل گرفته است.
وي با اشاره به وضعيت تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي، گفت: ظرفيت مطلوبي در كاشت و برداشت گندم در كشور ما وجود دارد كه مي تواند با مديريت خوب فرمانداران درهر شهرستان مازاد توليد در راستاي صادرات مصرف گردد.
جلوگيري از خروج گندم و آرد از چرخه حوزه هاي مرتبط،‌ رسيدگي به موقع به تخلفات، نظارت بر كار دست اندركاران مرتبط با مقوله خريد و فروش آرد و گندم و نظارت بر هيات خريد و فروش و ذخيره سازي آرد به نانوايي ها از وظايف فرمانداران بود كه در اين جلسه توسط معاون برنامه ريزي استاندار بر آن تاكيد شد.
در اين جلسه فرماندار هر شهرستان به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص وضعيت آرد و نان در حوزه مرتبط با خود پرداخت و بحث و تبادل در اين رابطه صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.