پیشنهاد استاندار یزد برای مدیریت بهتر مصرف سوخت در استانها:

تشکیل گروه کاری انرژی و افزایش اختیارات استانداران در این حوزه

استاندار یزد با اشاره به تشکیل گروه کاری انرژی ذیل کارگروه زیربنایی استان برای پیگیری و مدیریت سوخت گفت: سایر استان ها با توجه به تجربیات مثبت وارزشمند به دست آمده در این رابطه در یزد، می توانند با قرار دادن این موضوع در دستور کار خود، مدیریت موثر تری را در زمینه کنترل مصرف سوخت اعمال کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی و با حضور وزرای کشور، نفت و نیرو و استانداران ومدیران ارشد استان ها برگزار شد، با اشاره به تشکیل گروه کاری انرژی ذیل کارگروه زیربنایی استان برای پیگیری و مدیریت سوخت گفت: دیگر استان ها با قرار دادن این موضوع در دستور کار خود میتوانند مدیریت موثری در زمینه کنترل مصرف سوخت اعمال کنند.
وی افزود: با تفویض اختیارات بیشتر به استانداران امکان مدیریت بهتر انرژی در قالب این گروه کاری وجود خواهد داشت.
استاندار تهیه بسته های تشویقی برای ترغیب کامیون های نفت کش به منظور قرار گرفتن در خدمت سوخت رسانی را در شرایط فعلی حائز اهمیت دانست.
وی عنوان کرد: در استان باید با به کارگیری راهکار های مناسب و بهینه سازی، مصرف گاز واحد های صنعتی و نیروگاهی را کاهش داده تا سوخت مایع را جایگزین آن کنیم.
طالبی در انتها به اهمیت صرفه جویی مصارف ادارات و  خانگی اشاره کرد و گفت: به صورت جدی با مشترکین اداری که مصرف گاز آن ها بیش از میانگین مصرفی است، برخورد خواهد شد.

افزودن نظرات