به رياست مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " سعيد عبداللهي " روز شنبه در اين جلسه بر توسعه متوازن در استان يزد تاكيد كرد و گفت: استان يزد دومين استان مهاجر پذير در كشور است كه بايد در خصوص دلايل اين مسئله بررسي لازم صورت پذيرد.
وي همچنين محوري بودن و ضروري بودن حقوق شهروندي را يادآور شد و تاكيد كرد: حقوق شهروندي بايد در اولويت كاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط قرار گيرد.
مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري  نيز بر موضوعاتي همچون عدم موافقت نامه اصولي براي ايجاد واحد توليدي در محورهاي آلوده، توجه جدي به فضاي سبز در كوتاه مدت و اعلام قوانين مربوطه در راستاي آلودگي هوا به دستگاه هاي ذي ربط تاكيد كرد.
" محمود شاكري شمسي " خواستار انتقال صنايع آلوده به خارج از محدوده، بررسي وضعيت آلودگي هوا در استان، توجه به آمايش سرزمين و گاز سوز كردن واحدهاي توليدي شد.
در اين جلسه در خصوص مسائلي همچون پيگيري مقوله شهروند الكترونيك، فرهنگ سازي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، خارج شدن ناوگان حمل و نقل فرسوده، مكان يابي صحيح و علمي براي ايجاد واحد هاي صنعتي، انتقال صنايع مزاحم شهري و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت.