به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " غلامحسين دشتي "روز سه شنبه در اين جلسه ضمن قدرداني از تلاش اعضاي ستاد، از نزديك در جريان مسائل پيش روي كميته هاي انتخابات  استان قرار گرفت.
وي همچنين با بيان اهميت انتخابات پيش رو، توجه ويژه مسئولان كميته ها را در انجام با كيفيت وظايف مرتبط خواستار شد.
در اين جلسه مسئولان كميته هاي انتخابات به ارائه گزارش از روند حوزه كاري خود پرداختند و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميمات لازم اتخاذ شد.