به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز پنج شنبه در اين جلسه بر اهميت پيش بيني تجهيزات ضروري براي مديريت مواقع خاص تاكيد  كرد و گفت: دشمنان نيامده اند ضمانت بدهند كه جنگ شروع نشود و يا بحران داخلي را درست نكنند پس تا زماني كه آنان وجود دارند، جنگ هم وجود دارد.
وي با اشاره به اثرات مخرب جنگ رواني، جايگاه رسانه ملي در پدافند غير عامل را مهم و اثرگذار دانست.
استاندار اقدامات صورت گرفته در راستاي پدافند غيرعامل استان را  مطلوب ارزيابي و از دست اندركاران اين مقوله قدرداني كرد.
فلاح زاده خواستار ارائه خلاصه گزارش اقدامات كميته هاي يازده گانه پدافند غيرعامل در نشست آتي اين شورا شد.
در اين جلسه پيرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.