استاندار یزد در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره خانه صمت عنوان کرد:

خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی، مصداق عمل صالح است/از هیچ تلاشی برای باز کردن گره های فعالین اقتصادی استان فروگذاری نمی کنیم

استاندار یزد با بیان اینکه امروز خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی مصداق عمل صالح است، بیان کرد: با این نگاه، خواستار گشایش فصل جدیدی از ارتباطات تعاملی میان مجموعه مدیریت ارشد استان و تشکل های صنعتی هستیم تا با همتی مضاعف، مسائل را پیگیری و حل کنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با بیان اینکه خانه صمت و دیگر تشکل های این حوزه قوه عاقله ی حوزه اقتصادی استان هستند، گفت: موفقیت مدیریت استان در مباحثی نظیر اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و دیگر مسائل مرتبط با این بخش، مستلزم استفاده از مشاوره ها، راهبردها و راهکارهای این مجموعه ها و همراهی با آن ها است.
استاندار یزد گفت: مبنای انتصاب و ابقای مدیران جسارت و همت آن ها برای پیگیری مسائل، برداشتن موانع از مسیر تولید و اقتصاد استان و نیز تفسیر قانون به نفع تولید کننده است.
دکتر فاطمی به مسائل و مشکلات مطرح شده در این نشست اشاره و با تاکید بر تدوین سندی از وضعیت فعلی استان در بخش های مختلف حوزه اقتصاد و طرح مسائل و چالش های این حوزه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آن ها در این سند، خاطرنشان کرد: این سند باید منظومه کاملی از تمام مسائل این حوزه باشد و ماموریت هر فرد، اولویت ها، گام بندی ها و زمانبندی ها، در آن مشخص باشد تا به عنوان نقشه راه و مبنای عمل مدیران قرار گرفته و اثر خود را در متن تولید و اقتصاد استان نشان دهد.
وی با بیان اینکه موانع و چالش های قابل حل در استان، باید بدون هیچ عذر و بهانه ای حل شود، اظهار داشت: مسائلی که حل آن ها در گرو پیگیری در سطح ملی است نیز با جدیت دنبال می شود، البته رویکرد دولت نیز افزایش حدود اختیارات استانداران جهت پیشبرد امور است.
استاندار یزد ادامه داد: اگر مشکل یک تولید کننده حتی با برگزاری جلسه ای با کارشناس یک بانک در تهران مرتفع می شود، برای پیگیری و حل آن راهی تهران می شوم و این اقدام را کسر شان خود نمی دانم.
دکتر فاطمی با بیان اینکه امروز خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی مصداق عمل صالح است، بیان کرد: با این نگاه، خواستار گشایش فصل جدیدی از ارتباطات تعاملی میان مجموعه مدیریت ارشد استان و تشکل های صنعتی هستیم تا با همتی مضاعف، مسائل را پیگیری و حل کنیم.