حماسه حضور/مسئول کمیته فناوری ستاد انتخابات استان:

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،"فضل الله ادیب نیا" با حضور در مرکز خبر ستاد انتخابات ضمن پاسخگویی به سئولات خبرنگاران گفت: نرم افزار انتخابات امسال با نرم افزار انتخابات قبلی حدود 80درصد مشابهت دارد.
وی افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، کد ملی و تاریخ تولد رأی دهندگان از طریق نرم افزار استعلام می شود.