استاندار یزد در نشست شورای مسکن استان تاکید کرد:

دستگاه های خدمت رسان اجرای طرح اقدام ملی مسکن را خارج از بروکراسی اداری دنبال کنند

استاندار یزد با تاکید بر ضرورت تهیه جدول هفتگی از آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و نیز تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تکمیل و بهره برداری از پروژه های شهرستان های مختلف در شش ماهه دوم سال جاری کرد: به منظور تسریع در اجرای پروژه ها، همه دستگاه های خدمت رسان استان از جمله آبفا، شرکت توزیع برق، اداره گاز و ... ، پروژه های اقدام ملی مسکن را در اولویت قرار داده و خارج از بروکراسی معمول موضوعات مرتبط با این طرح را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست شورای مسکن استان یزد که به منظور بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن و با حضور ویدیو کنفرانسی مدیران دستگاه های مختلف در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به بهره برداری از اولین پروژه اقدام ملی مسکن کشور در استان یزد، اظهارداشت: این برند خوب باید در اجرای دیگر پروژه های اقدام ملی مسکن استان حفظ گردد تا در سایه تعامل و همکاری دستگاه های متولی، پروژه های مسکن سازی این طرح در استان  نسبت به سایر مناطق کشور از شرایط بهتری برخوردار باشند.
استاندار یزد در ادامه به ضرورت تامین زمین شهرهای زارچ و اشکذر اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در استان باید موضوع تامین زمین شهرهای مذکور ظرف یک هفته آینده حل شود، همچنین در این راستا مجوزهای لازم برای تسریع در فرآیند آغاز این پروژه ها صادر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر تهیه جدول هفتگی از آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و نیز تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تکمیل و بهره برداری از پروژه های شهرستان های مختلف در شش ماهه دوم سال جاری، تاکید کرد.
دکترطالبی همچنین از بهره برداری از پروژه 200 واحدی شهر یزد  پروژه 173 واحدی شهر مهریز تا مهرماه سال آینده خبرداد و اضافه کرد: همه دستگاه های خدمت رسان استان از جمله آبفا، شرکت توزیع برق، اداره گاز و ... ، پروژه های اقدام ملی مسکن را در اولویت قرار داده و خارج از بروکراسی معمول موضوعات مرتبط با این طرح را در دستور کار قرار دهند.

پیگیری جدی اجرای طرح مسکن ملی کارگران در استان و نیز تشکیل شورای مسکن شهرستان ها و رصد و ارزیابی ماهیانه پروژه ها از سوی فرمانداران از دیگر موضوعات مورد تاکید در این نشست بود.

افزودن نظرات