معاون هماهنگي امور عمراني استاندار:

روند پيش آمده در ميدان ميوه و تره بار شاهديه با روال متداول در دنيا سازگار نيست

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: در خصوص خيابان كاشاني تصميمات خوبي در اين جلسه اتخاذ شده است كه از جمله مي توان به نرده كشي وسط خيابان و مسدود شدن برخي كوچه هاي فرعي اشاره كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد رضا سيد حسيني" روز دوشنبه 17 شهريورماه در جلسه شوراي ترافيك استان با اشاره به اهميت در نظر گيري حمل و نقل شهري در منطقه شاهديه، از طراحي ميدان ميوه و تره بار در داخل شهر شاهديه انتقاد كرد و افزود: روال متداول در دنيا اين است كه ميدان هاي ميوه و تره بار در خارج شهر طراحي مي شود كه اين مهم با روند پيش آمده در ميدان ميوه و تره بار شاهديه سازگار نيست.
وي تصريح كرد: ظرف مدت 10 روز آينده مشاور طرح موظف است مشخصات فني راه هاي دسترسي ميدان به شهر يزد را به تاييد اداره راه و دفتر فني برساند و عمايت اجرايي را شروع نمايد.
اين مقام مسئول در ادامه خواستار حل مشكلات مربوط به تصادفات اخير در شهر يزد توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط شد.
وي همچنين بر تشكيل منظم شوراي ترافيك شهرستان يزد با توجه به راه افتادن مدارس در اول مهرماه تاكيد كرد و گفت: بنا به پيشنهاد پليس راهور تمامي سرويس هاي مدارس بايد به اين دستگاه مراجعه داشته باشند.
سيد حسيني گفت: در خصوص خيابان كاشاني نيز تصميمات خوبي در اين جلسه اتخاذ شده است كه از جمله مي توان به نرده كشي وسط خيابان و مسدود شدن برخي كوچه هاي فرعي اشاره كرد.
در اين جلسه گزارشي از وضعيت ورودي و خروجي ميدان ميوه و تره بار شاهديه و پيشنهادات مجري طرح در راستاي راههاي تردد وسايل نقليه سبك و سنگين ارائه شد كه از جمله مي توان به مسئله اي همچون حجم تردد ورود و خروج وسايل نقليه به ميدان اشاره كرد.
همچنين گزارشي از بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص بهبود عبور و مرور خيابان كاشاني ارائه شد كه طبق گزارش گفته شده مسائلي همچون دوطرف بودن معبر، وجود كاربريهاي مختلف بدون تامين پاركينگ، عدم وجود گذرگاه امن جهت عبور عرضي عابرين پياده، وجود معابر زياد فرعي و وجود تقاطع پر تردد بدون داشتن اصول هندسي از جمله مشكلات اين خيابان اصلي در شهر يزد است.
در ادامه مقرر شد شهرداري يزد چند سرعت گير در محل هاي حادثه خيز بصورت استاندارد نصب نمايد.

 

افزودن نظرات