استاندار يزد:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " روز دوشنبه در ديدار با شهرداران استان، ضمن تسليت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، خواستار شناسايي مهمترين امور در هر حوزه شهرداري در راستاي به مرحله عمل رساندن آن امر شد.
وي در ادامه بر احياي بافت تاريخي تاكيد كرد و گفت: بايد كارهاي اجرا شده اي را به عنوان نمونه داشته باشيم تا بتوان با نشان دادن آن تمدن كشورمان را در معرض عموم گذاشته و توريست خارجي جذب نماييم.
ميرمحمدي استان يزد را از نظر نيروي انساني بسيار توانمند توصيف و خاطر نشان كرد: آموزش بايد در اولويت كار شهرداري ها قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان بر همفكري با تمام افراد صاحب تجربه در امور حوزه شهري تاكيد كرد.
مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري نيز رويكرد استان را جوان گرايي بدنه شهري دانست و گفت: 80 درصد جمعيت در 21 شهر استان يزد ساكن هستند.
" محمود شاكري شمسي " اولويت هاي موجود در حوزه كاري خود را ساماندهي نيروي انساني، حركت به سمت بومي سپاري، ايجاد فضا براي حضور بخش خصوصي،  راه اندازي سامانه بودجه شهرداري ها، حركت در راستاي شهرداري الكترونيك و ... دانست.
وي همچنين عدم درآمد پايدار، قيمت تمام شده قير و دوگانگي در حمل و نقل شهري را 3 مشكل اساسي حوزه شهري بيان كرد.
الزام به رعايت الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، حضور نماينده شهرداري ها در شوراي برنامه ريزي استان، حضور ضعيف بخش خصوصي در امور و ... از مهمترين مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.