استاندار يزد:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " در پيامي به مناسبت برگزاري نخستين كنگره ملي وحشي بافقي آورده است:

                           هر چه گوئي آخري دارد به غير از حرف عشق             كاين همه گفتند و آخر نيست اين افسانه را    « وحشي بافقي»
          شعر و ادبيات ايران اسلامي كه خود هنري متعالي است شيرازه هويت ما و آئينه ذوق و احساس و تجليگاه تاريخ و فرهنگ اين ملت است. ما گذشته خود را در ادبيات غني و گرانقدر خود مي بينيم، به آن عشق مي ورزيم و با آن زندگي مي كنيم. ادبيات ما جلوه گاه انديشه، آرمان و روحيات تاريخي ماست و از عشق و عرفان و ايمان و معنويت لبريز است و بديهي است كه براي همه نسل ها و عصرها نيازيست مبرم و روشن. اين هنر توانسته است ارزش ها و اخلاق را به زيباترين وجه انتقال دهد و همواره مربي عواطف بشري باشد.
زبان فارسي با توان و ظرفيت غني خود زبان دوم عالم اسلام است و پل انتقال مواريث معنوي و ارزشي ما محسوب مي گردد.بوستان و گلستان و مثنوي و شاهنامه و ديوان حافظ همه و همه از حكمت و اخلاق آكنده است و ديوان وحشي بافقي شاعر وارسته، دلسوخته، پاكباز، و بلند همت عصر صفوي حلقه اي است از اين سلسله كه قريب به صد سال زبانزد عاشقان و شيفتگان ادب فارسي و يكه تاز عالم شور و شيدايي بوده و هنوز هم زمزمه لبهاي سوختگان و شيفتگان است وحشي چون سنائي و عطار و عراقي، هفت شهر عشق را گشته و از بلاد مجاز به وصال آباد عشق جانان دست يافته است و آثارش از افتخارات فرهنگ و ادب ماست. شناخت وحشي شناخت ايران و ايراني و عرفان و معنويت ماست و بر جوانان و هنرمندان امروز است كه از اين معارف انسان ساز غافل نگردند و در درياي آن به غواصي بپردازند.
دقت در عواطف دقيق و لطايف دقيق و بيان سوزناك و طرز بديع وحشي و بررسي آتش درون و شور و شوق اشتياق و عطش بي تابي روح بلند او، آدمي را به شگفتي مي كشاند و در عالم دلباختگي و مهرورزي سرمست مي سازد و چنين درجه اي براي عاشق و طالبي چون وحشي كه روي آسايش و رفاه نيز در زندگي خود نديده است آنهم در دوره اي كه مكتب و كتاب و لوازم تحصيل اندك بوده است درس بزرگي براي روزگار ماست. اينجانب از همه دست اندركاران اين همايش كشوري كه كاري بزرگ و حركتي شورآفرين را رقم زده اند تشكر و تقدير مي كنم و از خداوند متعال براي آنان آرزوي سربلندي و سرافرازي و توفيق روز افزون دارم.