به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " روز چهارشنبه در اين جلسه با گراميداشت روز جهاني قدس ، اظهار داشت: به حول و قوه الهي امسال نيز همچون سال هاي گذشته مردم به صورت پرشور در اين مراسم شركت خواهند كرد.
وي در ادامه خواستار بررسي علل مهاجرت از استان يزد به ساير استان هاي كشور شد و گفت: راهكارهاي عدم مهاجرت متخصصين و تحصيل كردگان استان بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
فلاح زاده مقوله مهاجرت را مجموعه اي از تهديدها و فرصت ها دانست و خاطر نشان كرد: برخي مهاجرت ها مي تواند در آينده نزديك باعث ايجاد فرصت در استان شود.
مدير كل ثبت احوال استان نيز از تشكيل شوراي ثبت احوال استان با هدف تسهيل روند خدمت خبر داد.
" سيد محمد طباطبايي" گفت: مسائلي همچون كمبود فضاي اداري، حل مشكل نقل و انتقال اسناد، انتقال داده ها از بستر فيبر نوري و رصد مهاجرت در استان مطرح  و در خصوص آن تصميم گيري شد.
در اين جلسه گزارشي از بررسي روش نوين براي ثبت مهاجرت هاي داخلي در ايران بر اساس داده هاي ثبتي سازماني توسط يكي از اساتيد ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.