استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " روز يكشنبه در ديدار با اعضاي هيات فوتبال استان، اظهار داشت: فوتبال يك ورزش قهرماني، ملي و بين المللي است.
وي يكي از دلايل علاقه مندي به فوتبال را دوري از مسائل سياسي دانست و گفت: گرايش جوانان به فوتبال قابل توجه است.
ميرمحمدي با اشاره به اينكه عدم وجود فعاليت آشكار ورزشي در استان، ضعف تلقي مي شود، گفت: جوانان استان با توجه به ويژگي هاي نظري حاكم نياز به تفريحات سالم بيشتري دارند.
وي همچنين يكي از راه هاي توجه ملل دنيا به انقلاب اسلامي را كسب موفقيت هاي ورزشي عنوان كرد و ورزش را نشان دهنده فرهنگ و تمدن هر كشور دانست.
استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود، با تاكيد بر اينكه نبايد به اخلاق ورزشي ورزشكاران خدشه اي وارد شود، اظهار داشت: حريم هاي ورزشي براي ورزشكار داراي اهميت بسزايي است كه بايد به آن توجه شود.
وي كمبود بودجه را يكي از مشكلات ورزش استان بيان كرد و گفت: اگر من بتوانم اقدامي در خصوص ورود صنعت به عرصه ورزش انجام بدهم، دريغ نخواهم كرد.
ميرمحمدي در ادامه به نقش رسانه ملي در شادابي مردم اشاره و تاكيد كرد: آنچه شادابي مردم را به دنبال دارد،  بايد در برنامه هاي صدا و سيما به صورت ويژه در نظر گرفته شود.