معاون برنامه ريزي استاندار:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز سه شنبه در ديدار با بانوان شاغل در استانداري يزد، گفت: امام خميني (ره) نقش بسزايي در احياي حقوق زنان ايران پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي داشتند.
وي در ادامه با اشاره به فرازهايي از آيات قران كريم، اظهار داشت: پاداش انسان در قبال عمل صالح است كه در دنيا و آخرت هر انسان تاثير گذار خواهد بود.
بابايي افزود: عمل صالح هر فرد مي تواند در زندگي فرزندانش نيز تاثير گذار باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به چند داستان قرآني، خاطر نشان كرد: عمل صالح در دنيا، ياري خداوند باري تعالي را در زندگي بدنبال خواهد داشت.
دوركاري بانوان در روزهاي پنج شنبه و تبديل وضعيت  نيروهاي قرار دادي از ساير موارد اشاره شده در اين جلسه بود.