به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" روز يكشنبه در اين ديدار كه مدير درمان، كارشناسان و رؤساي مراكز درماني تأمين اجتماعي حضور داشتند از خدمات ويژه تأمين اجتماعي استان قدرداني كرد.
استاندار به رتبه بالاي پزشكي استان يزد اشاره كرد و افزود: حضور پزشكان با تجربه و شناخته شده كشوري در استان يزد باعث شده است تا بيماران زيادي از ساير استان ها براي درمان به يزد سفر كنند و اين براي استان بسيار ارزشمند است.
ميرمحمدي با بيان اينكه در حال حاضر خدمات درماني خوبي براي جامعه 850 هزار نفري بيمه شده در استان ارائه مي شود، بر گسترش خدمات براي مردم مناطق محروم استان و ارتقاي مراكز درماني تاكيد كرد.
وي در ادامه رضايت مردم استان از عملكرد خوب پزشكان را مايه خرسندي دانست و گفت: اگر نارضايتي هايي هم وجود دارد به دليلي عدم دسترسي به خدمات ارائه شده مي باشد و لذا بايد دسترسي به خدمات براي همه فراهم شود.
اين مقام مسؤل تعيين تكليف بيمارستان 400 تخت خوابي حضرت ابوالفضل(ع) را مورد تأكيد قرار داد و اظهار اميدواري كرد: با همكاري مسئولان، موانع موجود برطرف گردد.
در ابتداي اين ديدار مدير درمان تأمين اجتماعي استان گزارشي از وضعيت اين مديريت و خدمات ارائه شده در سطح استان بيان كرد.