به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد مهدي عادل" در ابتداي اين جلسه ضمن به تشريح اهداف اين كارگاه پرداخت.
مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري يزد گفت: در اين كارگاه نحوه ثبت و پيگيري طرح هاي پژوهشي در سامانه ملي معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري و همچنين نحوه هزينه كرد بودجه دستگاه ها در راستاي حمايت از طرح هاي پژوهشي به كارشناسان دستگاه هاي اجرائي استان آموزش داده خواهد شد.
وي ادامه داد: در دستورات دين مبين اسلام به موضوع تحقيق و پژوهش اهميت داده شده است بنابراين توجه ويژه به اين موضوع دركشور جمهوري اسلامي ايران ضروري است.
عادل همچنين به اهميت موضوع پژوهش در گستره جهاني اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر يكي از ملاك هاي برتري كشورها ميزان توجه آن ها به مقوله پژوهش است.
كارشناس مسئول معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين كارگاه آموزشي اهميت موضوع پژوهش را يادآور شد.
"سيد جمال الدين خواجه مهابادي"  در توضيح سابقه تصويب و اجراي اين طرح گفت: از سال 87 مسئوليت بررسي و تاييد پروژه هاي تحقيقاتي كليه دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات غير انتفاعي به عهده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گذاشته شده كه پس از اقدامات اين معاونت، در حال حاضر اين سامانه تبديل به يك بانك اطلاعات گسترده شده است.
وي ادامه داد: بنا به درخواست دستگاه هاي اجرايي استان يزد و با تلاش دفتر آموزش و پژوهش استانداري، استان يزد سومين استاني بود كه اين كارگاه را برگزار كرد.