به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تشكر از فعاليتهاي كميته پيمان شوراي فني استان يزد آورده است:  بي شك يكي از اركان اصلي هدايت امور فني در استانها، شوراي فني استان است و استفاده كامل از اختيارات آنها ضامن اجراي درست اصول و معيارهاي فني در ساخت و سازهاي عمراني مي باشد.
 در ادامه آمده است: ارزشيابي فعاليتهاي شوراهاي فني استان و كميته هاي تخصصي آنها در سال 1390 نشانگر آنست كه كميته پيمان شوراي فني استان يزد با فعاليتها و تلاشهاي ثمر بخش خود در ميان كميته هاي پيمان سراسر كشور رتبه دوم  را احراز كرده است.