به رياست معاون برنامه ريزي استاندار برگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا بابايي" روز دوشنبه در اين جلسه ضمن تبريك حلول ماه شريف ذي الحجه، بر نظارت بر كيفيت آرد و نان در استان تاكيد كرد و خواستار ارائه گزارش دقيق در اين زمينه شد.
وي همچنين خواستار بازنگري در تعطيلي بسياري از نانوايي هاي سطح شهر يزد در روزهاي جمعه شد.
 در ادامه اين جلسه، وضعيت نهاده هاي دامي، ميوه و لبنيات در استان يزد مورد بررسي قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده، تصميمات لازم اتخاذ شد.