به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد ميرمحمدي" عصر دوشنبه در اين ديدار، از گزارشهاي ارائه شده تشكر كرد.
استاندار يزد گفت:  اگر بنا باشد بيمارستان 400 تختخوابي، جايگزين بيمارستان شهداي كارگرشود، حتماً بايد بناي آن 400 تختخوابي گذاشته شود.
وي با تأكيد بر اهميت بحث كارگري، خواستار توجه ويژه به بخش كارفرمايي نيز شد تا زمينه هاي اشتغال بيشتر و بهتر فراهم شود.
ميرمحمدي همچنين خواستار تعريف روابط بين تشكل هاي كارگري شد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در بخش ديگري از سخنان خود، بر توسعه مراكز مشاوره بهزيستي تاكيد كرد و گفت: كار بهزيستي بسيار سخت و دشوار است و كساني كه به معلولين خدمات ارائه مي دهند، افرادي علاقمند، معتقد و از خود گذشته اند.
وي خاطرنشان ساخت: در مجموع اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، منشأ  خدمات خوبي بوده است.
در ابتداي اين ديدار، گزارشي از فعاليتهاي شوراي هماهنگي رفاه استان، كارگروه اشتغال، مديريت درمان تأمين اجتماعي، وضعيت حوزه هاي كار، تعاون و بيمه استان ارائه شد و مديران حوزه هاي مرتبط به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود پرداختند.