حماسه حضور/

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،"سید علی محمد حسینی" از فعالیت خبرنگاران و ابتکار کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات در راه اندازی این مرکز تشکر و قدردانی کرد.