به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در اين دوره از مسابقات كه در محل سازمان آتش نشاني يزد برگزار شده، تيمهاي شركت كننده از سراسر استان در رشته هاي دوي صد متر با مانع، دوي چهار در صد متر امدادي و طناب كشي به رقابت مي پردازند.
اختتاميه اين مسابقات شامگاه امروز برگزار مي شود.