-مشخصات فردی:

سید محمد میرمحمدی متولد ۱۳۲۷، محل تولد اردکان یزد

۲- تحصیلات:

- اخذ درجه لیسانس مهندسی منابع طبیعی از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

- اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی

دوره ناتمام دکتری ترددی مدیریت برنامه ریزی دانشگاه کینگ استون لندن

۳-سوابق خدمت:

- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت به مدت سه سال

- معاون حقوقی،مجلس و اطلاع رسانی وزارت کشاورزی به مدت نه سال

- معاون وزیر کشاورزی در امور شیلات و آبزیان به مدت حدود یکسال

- ریاست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشو به مدت سه سال

- جانشین وزیر کشاورزی در امور بازرگانی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شش سال

- قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت یک سال

- مسئول بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان در استانهای شمالی ایران حدود یک ونیم سال

- قائم مقام بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان بمدت چند ماه

- معاونت بهره برداری و صنایع چوب سازمان جنگلها و مراتع کشور بمدت چند ماه

- رئیس شورایعالی جنگل و مرتع و خاک و عضو دبیرخانه شورایعالی کشاورزی در نخست وزیری وقت بمدت بالغ بر دو سال

۴-نماینده وزیر و عضویت در شوراهای عالی و کمیته‌ها‌و مجامع و کمیسیون ‌های مختلف

- شورایعالی شهرسازی و معماری به مدت ۹ سال

- کمیسیون لوایح دولت به مدت ۹ سال

- شورایعالی بیمه بمدت بیش از ۶ سال

- شورایعالی نظارت بر اتاق ایران به مدت ۴سال

- شورایعالی توزیع به مدت ۴ سال

- شورایعالی نظام بهره برداری به مدت ۳ سال

- شورایعالی امور اجتماعی و رفاه وزارت کشاورزی به مدت ۵ سال

- هیات عالی نظارت بر اصناف به مدت ۴ سال

- کمیته برنامه ریزی تعاون در دوره برنامه ریزی پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- کمیته برنامه ریزی کشاورزی در دوره برنامه ریزی برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- کمیته برنامه ریزی صنعت، معدن و بازرگانی در دوره برنامه ریزی برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- شورای برنامه ریزی بازرگانی و تعاون در دوره برنامه ریزی برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- کمیته ملی بیابان زدائی به مدت ۳ سال

- کمیته ملی تجارت اکو به مدت ۲ سال

- کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد دولت به مدت ۴ سال

- کمیسیون ویژه بازرسی لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در دوره بررسی لایحه مذکور

- نمایندگی وزیر کشاورزی در مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای مشروحه زیر:

۱-شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به مدت ۴ سال

۲-شرکت سهامی خدمات پشتیبانی امور روستایی و مناطق عشایری به مدت ۳ سال

۳-سازمان غله کشور به مدت ۴ سال

۴-سازمان تعاون مصرف کادر نیروی نظامی(اتکا) به مدت ۴ سال

۵-شرکت حمل ونقل جاده ای یخچالداران جمهوری اسلامی ایران به مدت ۴سال

۶-شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران به مدت ۴سال