به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، دبير كارگروه صنعت و معدن استان در اين نشست با اشاره به اختصاص هفت هزار و ‪ ۷۴۰ميليارد ريال در طرح ملي آمايش صنعتي و معدني به استان يزد گفت: اين ميزان اعتبار براي احداث واحدهاي جديد، تكميل واحدهاي نيمه تمام، سرمايه در گردش واحدهاي موجود و نوسازي و بازسازي صنايع قديمي در نظر گرفته مي شود.
"غلامرضا پورفلاح" افزود: در اين طرح ضمن ايجاد توازن منطقه‌اي، تسهيلاتي براي همه استان‌ها با توجه به مزيت‌هاي هرمنطقه در نظر گرفته شده كه ‪ ۱۵طرح براي استان جهت سرمايه‌گذاري معرفي شده‌ كه شامل توليد، R-FSH جمع‌كننده انرژي خورشيدي تحت خلا، سرم‌هاي تزريقي، آنتي‌بيوتيك‌هاي ضدسرطان، رنگدانه سراميكي، تتراپك و دي‌پك، كود سوپرفسفات تريپل است.
رييس سازمان صنايع و معادن استان مهلت تعيين شده براي جذب اين مبلغ را سه سال عنوان كرد و گفت: اعتبار در نظر گرفته شده از طريق بانك‌هاي صنعت و معدن و ملت به متقاضيان پرداخت خواهد شد.
در اين نشست، اختصاص 550 ميليارد ريال اعتبار از طرح ملي آمايش صنعتي كشور به منظور سرمايه در گردش واحدهاي موجود در استان توسط اعضاي كارگروه مصوب شد.
شايان ذكر است مصوبات كارگروه صنعت و معدن استان در خصوص طرح ملي آمايش صنعتي و معدني كشور در استان توسط ستاد راهبردي وزارت صنايع و معادن بررسي شده و پس از آن به تصويب نهايي خواهد رسيد.