معاون هماهنگي امور عمراني استاندار:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،" حيدر نوروزي " روز سه شنبه  به همراه مشاور استاندار و مدير كل روابط عمومي با حضور در دفاتر برخي از رسانه هاي استان، از خدمات اصحاب رسانه قدرداني كرد.
وي  ضمن تبريك روز خبرنگار به  برشمردن ويژگي هاي رسانه و تشريح نقش خبرنگاران در جامعه پرداخت و از تلاش هاي صورت گرفته در فضاي رسانه اي استان قدرداني كرد.
اين مقام مسئول در اين بازديدها به گفتگو با اصحاب رسانه پرداخت و از نزديك در جريان فعاليت آنان قرار گرفت.