به رياست مديركل امور بانوان استانداري برگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"مريم عبدالحسين زاده" روز يكشنبه ،هدف از برگزاري اين نشست را بررسي مسائل و مشكلات بانوان شهرستان مهريز عنوان كرد.
وي بر مشاركت فعال زنان در عرصه هاي اجتماعي تاكيد كرد.
فرماندار شهرستان مهريز نيز گفت: در جلسات متعدد، مهم ترين مشكلاتي كه جامعه زنان مهريز با آن مواجه هستند و فرصتهايي كه جامعه زنان از آن برخوردار است را مورد بررسي قرار داديم.
"مهدي كياني مقدم" اظهار داشت: كسب رتبه هاي برتر كنكور و رتبه هاي كشوري و قاره اي در زمينه هاي ورزشي، نتيجه قابليت بانوان مهريزي است كه با برنامه ريزي دقيق و به موقع مي توان اين قابليت ها را رشد داد.
وي افزود: جمعيت زنان شهرستان بر اساس سرشماري سال 1385 به نسبت سرشماري سال 1390 از رشد بسيار اندكي برخوردار بوده كه اين رشد كم ، نه به دليل كاهش زاد و ولد، بلكه به دليل افزايش مهاجرت از اين شهرستان رخ داده است.
در اين جلسه وضعيت و مشكلات جامعه زنان مهريز از جمله اشتغال، آسيبهاي اجتماعي و.... مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم اتخاذ شد.