حماسه حضور/دبیر بازرسی انتخابات استان:

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،"محمد جواد رامشک" با حضور در مرکز خبر ستاد انتخابات استان یزد، ضمن پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران اظهار داشت: هر 10 صندوق یک بازرس دارد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.