به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "مجيد نامجو" روز شنبه در مراسم افتتاح كارخانه فولاد ارفع اردكان، با اشاره به اينكه مهمترين مقوله مرتبط با استان يزد موضوع آب است، ظرفيت خط اول انتقال آب به استان يزد را 90 ميليون متر مكعب در سال دانست.
وي افزود: پيشرفت خط دوم انتقال آب به اين استان 150 ميليون متر مكعب در سال مي باشد.
 وزير نيرو از پيگيري شيرين سازي و انتقال آب درياي خزر به استان، در نظر گرفتن ظرفيت آب شيرين درياي خليج فارس به استان يزد و بهينه سازي مصرف آب در استان با تاكيد رياست محترم جمهور خبر داد.
وي با اشاره به اينكه استان يزد در چهار راه انرژي كشور قرار دارد افزود: اجراي پروژه هاي انتقال برق به استان هاي هم جوار پايداري خوبي را براي اين استان بوجود آورده است.
افتتاح دو واحد 162 مگاواتي گاز نيروگاه سيكل تركيبي 484 مگاواتي شيركوه، خط 400 كيلو ولتي دو مداره مهدي آباد بافق با 35 كيلومتر طول و 10 ميليارد تومان هزينه، خط 400 كيلو ولتي طبس- بافق به طول 275 كيلومتر و 36 ميليارد تومان هزينه ، فاز اول پست 230-400 كيلو ولت بافق  با هزينه 33 ميليارد تومان و فاز اول پست 132-400 طبس پروژه هاي حوزه برق استان بود كه مورد اشاره وزير نيرو قرار گرفت.
نامجو اظهار داشت: مجموع اعتبار پروژه هاي افتتاح شده در حوزه نيروي اين سفر رياست جمهوري 350 ميليارد تومان بوده است.
وي اظهار اميدواري كرد: با تلاش وزارت نيرو،  زيرساخت هاي لازم در راستاي گسترش هر چه بيشتر بخش صنعت در استان يزد و در نتيجه رشد منطقه در آينده نزديك صورت پذيرد.