معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد مطرح کرد:

پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به شهرداری و دهیاری‌های شهرستان بهاباد‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در راستای کمک به تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهرداری و ‌برخی از دهیاری‌های شهرستان بهاباد، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرستان بهاباد پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محسن صادقیان" ‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در راستای کمک به ۳۱ شهرستان کمتر برخوردار کشور مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبار ماده ۵۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور به شهرداری و تعدادی از دهیاری های شهرستان بهاباد پرداخت شد.
‌صادقیان افزود: اعتبار مذکور برای کمک به تکمیل  پروژه‌های عمرانی مورد تایید بوده و دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ‌یزد با تشکیل کمیته ای از نمایندگان فرمانداری و بخشداری بر اجرای این پروژه‌ها نظارت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: لازم است شهرداری و دهیاری‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که پروژه های ‌مطرح شده را در قالب اعتبار پرداخت شده، هزینه کنند و به ‌پایان برسانند.

★‌ خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی ★

افزودن نظرات