به گزارش روابط عمومي استانداري يزد در پيام "سيد عبدالمجيد قائم محمدي" آمده است:
بيست و هفتم ارديبهشت هر سال، يادآور تلاش ها و خدمات ارزنده جمعي از فرزندان اين ملت در  حوزه روابط عمومي بخشهاي دولتي و خصوصي است كه با صرف اهتمام خود در مسير تحقق اهداف سازمان مربوط، نقش خود را در توسعه و پيشرفت جامعه به اثبات مي رسانند.
«روابط عمومي» آميخته اي از انديشه و هنر است كه با استفاده از روشهايي همچون اطلاع يابي و اطلاع رساني ، فرهنگ سازي و اصلاح فرهنگ ،تبيين بايسته ها، فضا سازي و تبليغات محيطي، تعامل با رسانه ها و نيازسنجي و نظر سنجي،  تحقق كاركردهاي خاص خود از جمله تنوير افكارعمومي( در قالب انعكاس خدمات به مردم، بازگو كردن نيازها و مشكلات مردمي به مسئولين و رفع شبهات)، برقراري ارتباط چند سويه مردم، مسئولين و كاركنان، نشاط آفريني و تقويت روحيه اميد را دنبال و به عنوان قلب تپنده ،گوش شنوا و چشم بيناي سازمان  نقش آفريني مي كند.
ميهن عزيز اسلاميمان در سال هاي اخير شاهد رشد و بالندگي روابط عمومي در بخشهاي مختلف بوده است و به فضل الهي نگرشها نسبت به وظايف،كاركردها و توانمنديهاي اين نهاد  مهم و مؤثر تا حد بسيار زيادي اصلاح شده است. در استان يزد نيز طي سال هاي اخير ، اقدامات ارزشمند و حركتهاي سازنده اي در راستاي ارتقاء سطح كيفي و كمي روابط عموميها صورت گرفته است كه توفيق استمرار آن را از درگاه خداوند باريتعالي خواهانم.
 در پايان، برخود فرض و لازم مي دانم ضمن تبريك روز ارتباطات و روابط عمومي به همه مديران و كارشناسان روابط عمومي در گستره ايران اسلامي، از زحمات اعضاي شوراي هماهنگي روابط عموميهاي استان يزد، تشكر و قدرداني نمايم.
 توفيق روز افزون همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي را از درگاه خداوند سبحان طلب مي كنم.