"غلامرضا برزگري" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي استانداري يزد، گفت: مسئولان و كارشناساني از استان يزد در قم حضور يافته اند تا روند امور با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
وي از حضور معاون و كارشناسان مديريت بحران استان، مديركل پزشكي قانوني و يكي از همكاران وي، رييس و دو تن از معاونين دانشگاه علوم پزشكي،معاون سازمان آرامستانها و 4 نفر از فرمانداري و شهرداري اردكان در قم خبر داد و تصريح كرد: همه در تلاشند تا كارها سريعتر و بدون كمترين مشكلي انجام شود.