به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " علي  نيكزاد " روز شنبه در مراسم افتتاح كارخانه فولاد ارفع اظهار داشت: صرف نظر از مالكيت براي اولين بار در كشور در دولت نهم و دهم 400 هزار واحد مسكوني بيش از تعداد خانوار كشور وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه مقوله هايي همچون اشتغال، كاهش تورم، تسريع امر ازدواج، اقتصاد و تحكيم خانواده با مسكن ارتباط مستقيم دارد، افزود: تاكيدات مكرر بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي(ره) موجب شد در دولت نهم و دهم اين مقوله در اولويت كاري قرار گيرد و مي توان مسكن مهر را كاري انقلابي ، اسلامي و انساني دانست.
نيكزاد در ادامه تصريح كرد: در سال 85،  259 هزار خانوار در 251 هزار واحد مسكوني، در استان يزد ساكن بودند كه اجراي 53 هزار و 29 واحد مسكوني در حال ساخت در اين دولت، نزديك به 20 درصد از كل مسكن تاريخ استان يزد را شامل مي شود.
وي افزود: 1580 ميليارد تومان در بخش مسكن عمدتاً بصورت قرض الحسنه و سرمايه گذاري اختصاص يافته است.
نيكزاد با يادآوري افتتاح 6 هزار و 500 واحد مسكن مهر استان يزد در مقاطع قبلي ، اظهار داشت: 8 هزار و 24 واحد مسكن مهر نيز در اين سفر در سطح استان مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي اظهار اميدواري كرد: 19 هزار واحد مسكن مهر باقي مانده در بخش هاي شهري ، روستايي و بافت فرسوده در 6 ماهه ابتدايي سال 92 به بهره برداري برسد.
وزير راه و شهر سازي اظهار داشت: مساحت 800 هزار متر مربع با سرمايه 320 ميليارد تومان براي 8 هزار و 24 واحد مسكن مهر مورد افتتاح در نظر گرفته شده است.
نيكزاد گفت: بزرگترين سايت ويلايي كشور امروز با حضور رياست جمهوري به بهره برداري رسيد.
وي در بخش راه سازي اظهار داشت: اول انقلاب 539 كيلومتر بزرگراه و هم اكنون 14 هزار و 565 كيلومتر بزرگراه داريم يعني با رشدي 27 برابر مواجه هستيم.
وي ادامه داد: در طول دولت هفتم و هشتم، متوسط ساخت بزرگراه 373 كيلومتر و در دولت نهم و دهم اين متوسط به 1 هزار و 288 كيلومتر رسيده كه به معناي رشد سه ونيم برابري است.
نيكزاد گفت: مجموع پروژه هاي مورد بهره برداري قرار گرفته وزارت راه و شهرسازي در اين سفر، 427 ميليارد تومان مي باشد.
افتتاح تاكسي وي با 33 هزار متر مربع وسعت ظرف مدت 8 ماه، 72 كيلومتر كنارگذر اردكان – ميبد و تقاطع غير هم سطح اين پروژه و 90 كيلومتر روكش آسفالت يزد- طبس از ديگر پروژه هاي مورد بهره برداري قرار گرفته سفر رييس جمهور بود كه مورد اشاره اين مقام مسئول قرار گرفت.