حماسه حضور/جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد ؛

به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد مهدی تقوایی ادامه داد: کار شمارش آرا رياست جمهوري در استان یزد به صورت کامل به اتمام رسیده است.
وی افزود: از کل آراء استان آقای حسن روحاني 343361 راي كسب كرده است.
وي تعداد آراي آقاي سعيد جليلي را 61575 راي و تعداد آراي آقاي محمد باقر قاليباف را 52047 راي اعلام كرد.
جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد افزود: آقاي علي اكبر ولايتي 27024 راي و آقاي محسن رضائي 19368 راي و آقاي سيد محمد غرضي 5058 راي را به خود اختصاص دادند.
شايان ذكر است در استان يزد 615هزار و970 نفر واجد شرايط راي دادن بودند.