مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خبر داد:

اجراي طرح ترسيب كربن در بخش مركزي شهرستان يزد در آينده اي نزديك

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد از اجراي طرح ترسيب كربن در بخش مركزي يزد در آينده اي نزديك خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در نشستي به رياست مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در رابطه با نحوه اجراي پروژه ترسيب كربن در بخش مركزي شهرستان يزد بحث و تبادل نظر شد.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در اين نشست با اشاره به اينكه طرح ترسيب كربن از نظر مفهوم عملكردي متفاوت از معناي لغوي آن است، گفت: اجراي موفقيت‌آميز طرح ترسيب كربن بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني، اشتغال پايدار و سازگار با محيط زيست محدوده اجراي طرح و همچنين بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
«محمد يارمند» در ادامه اين نشست با بيان اينكه طرح ترسيب كربن با رويكرد آموزش و ارائه دانش فني در راستاي توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري روستايي، افزايش مشاركت‌پذيري مردم و ارتقاي سطح زندگي و معيشت آنان اجرا خواهد شد؛ از اجراي طرح ترسيب كربن در بخش مركزي شهرستان يزد در آينده نزديك خبر داد.
تعيين اهداف اجراي طرح ترسيب، بررسي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي روستاهاي مورد هدف، اهميت نقش آموزش و ترويج مشاركت مردمي و ايجاد و حمايت از صندوق‌هاي توسعه و خرد اعتباري از جمله موضوعات مورد بحث اين نشست بود.
گفتني است طرح ترسيب كربن در سال‌هاي اخير در بخش بهمن شهرستان ابركوه به اجرا درآمده و تحقق اهداف پیش بینی شده اجراي اين طرح موفقیت‌آمیز بوده و همچنين رضايتمندي مردم محدوده اجراي طرح را به دنبال داشته است.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات