اطلاعیه فراخوان انتخاب کارمند پژوهشگر برتر

استانداری یزد برای انتخاب کارمند پژوهشگر برتر فراخوان منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، کارمندان پژوهشگر تا 1402/9/8 مهلت دارند با تکمیل فرم و ارسال مستندات به دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری در فرایند انتخاب کارمند پژوهشگر برتر شرکت نمایند. از دو نفر برگزیده در این حوزه در مراسم پایانی هفته پژوهش و فناوری استان تقدیر به عمل خواهد آمد.

ضمنا در ارسال مدارک توجه به نکات ذیل ضروری است:

    مدارک فیزیکی و الکترونیکی به­صورت کامل و دسته­بندی شده ارسال گردد. ارائه اصل مدارک یا نشانی الکترونیک آن برای تایید الزامی است (مدارک پس از رویت و تایید مسترد می­شود).
    ارائه تصویرحکم کارگزینی متقاضی الزامی است.
    متقاضی نباید در 4 دوره گذشته هفته پژوهش به عنوان پژوهشگر برتر استانی انتخاب شده باشد.
    حداقل امتیازکل برای بررسی مدارک متقاضی 60 امتیاز است.
    هرگونه مغایرت در مستندات ارائه شده توسط پژوهشگر، موجب محرومیت متقاضی از انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استانی برای دوره های آتی خواهد شد.
    درج امضای متقاضی و نیز مهر و امضای رئیس یا معاون دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی در فرم پیوست ارسالی الزامی است.

دانلود فایل شاخص های کارمند پژوهشگر برتر1401

 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات