معاون استاندار تاکید کرد:

الزام دستگاه های دولتی بر رعایت الگوی مصرف انرژی / کاهش 30درصدی مصرف برق و ساعات اداری و 60درصدی در ساعات غیراداری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در سومین نشست کارگروه انرژی با اشاره به اهمیت رعایت الگوی مصرف برای تمامی مشترکین از الزام دستگاه های اجرایی بر رعایت الگوی مصرف تاکید کرد.

محمدجواد ابوالحسینی در این نشست که با حضور مدیران دستگاه های حوزه انرژی ، صنعت و کشاورزی در اداره کل مدیریت بحران برگزار شد ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات کارگروه ملی مدیریت مصرف کاهش 30 درصدی مصرف برق در دستگاه های دولتی در ساعات اداری و کاهش 60 درصدی در ساعات غیر اداری است که با رصد روزانه شرکت توزیع برق باید گزارش شود.
وی با اشاره به لزوم استاندارد سازی مصرف انرژی در بخش تولید  نیز اظهار داشت: الگوی مصرف در بخش تولید باید توسط مجموعه استاندارد بررسی شود و میزان مصرف مناسب برای بخش تولید احصا گردد.
معاون استاندار ادامه داد: تولید انرژی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هرساله با توجه به توسعه صورت گرفته، مصارف در بخش اشتغال و تولید افزایش می یابد و علی رغم تلاش دولت برای رفع مشکل ناترازی ولی همچنان تا وضعیت ایده آل فاصله داریم.
مهندس ابوالحسینی ادامه داد: می بایست همزمان با افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی ، به گونه ای برنامه ریزی گردد تا سایر ظرفیت های تولید برق نیز برای عبور از شرایط اضطرار استفاده گردد.
وی با اشاره به رصد صورت گرفته مولدهای تولیدی برق ادارات دولتی توسط شرکت توزیع برق اظهار داشت:  انتظار است به گونه ای برنامه ریزی شود تا از ظرفیت تولید برق مولد های اضطراری دستگاه های دولتی برای تامین بخشی از برق مصارف خانگی استفاده کرد.
رئیس کارگروه انرژی استان ادامه داد: استان یزد یک استان صنعتی است که خوشبختانه بدنه صنعت همراهی خوبی را در زمینه مدیریت مصرف داشته اند و با توجه به اینکه بیشترین مصرف برق استان در بخش صنعت است پیگیری های مستمری در زمینه پایداری انرژی در این بخش صورت گرفته است و انتظار داریم صنایع استان همچون گذشته همراهی لازم در این زمینه را داشته باشند.
ابوالحسینی افزود: تمام تلاش مدیران دولتی بخش انرژی و تولید استان حفظ پایداری برق در بخش خانگی و تولیدی است و این امر با همراهی و همکاری مدیران و اصحاب صنعت و تولید محقق می شود.
در ابتدای این نشست  مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و تولید و توزیع برق گزارشی از آخرین وضعیت تولید و توزیع انرژی و محدودیت های اعمال شده ارائه کردند.
رصد روزانه مصارف دستگاه های دولتی و برگزاری نشست های برنامه ریزی با تولید کنندگان و اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف از مهمترین گزارش های ارائه شده توسط این مدیران بود.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات