با حضور معاون عمراني استانداري يزد؛

بازديد از محل ساماندهي پسماندهاي صنعتي و چند پروژه عمراني صورت گرفت

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد از محل در نظر گرفته شده براي ساماندهي پسماندهاي صنعتي و ساختماني در محور يزد-طبس و چند پروژه عمراني و زيرساختي در يزد بازديدكرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در راستاي بررسي ميداني و سرعت بخشي به اجراي برنامه هاي پيش رو «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد از محدوده در نظر گرفته شده براي ساماندهي پسماندهاي صنعتي ، ساختماني و سرباره هاي فولادي بازديد و  به شكل ميداني ويژگي هاي  مختلف اين مكان مورد ارزيابي قرار گرفت.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد ضمن بازديد از محدوده و زمين در نظر گرفته شده در محور یزد_طبس براي ساماندهي پسماندهاي صنعتي،ساختماني و سرباره هاي فولادي با مشاركت بخش خصوصي بر رعايت استاندارد هاي لازم در اين زمينه و  توجه به مناطق مسكوني و اثرات زيست محيطي تاكيد كرد.
« محسن صادقيان» در ادامه برنامه هاي حوزه عمراني ضمن بررسي وضعيت چند ميدان و خيابان نيازمند بهسازي شهر يزد، از روند اجرايي شدن پروژه هاي بلوار خليج فارس،طراوت و كمربندي نيز بازديد و در جريان اقدامات انجام شده قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي

افزودن نظرات