بازدید معاون استاندار و جانشین ستاد استانی کرونا از نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در بانک ها و نهاد های دولتی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا استان در بازدید های سرزده از برخی بانک ها و نهاد های پر مراجعه ی استان از نزدیک در جریان نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در این مراکز قرار گرفت و دستوراتی را در این رابطه صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مهندس عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا در روز پنجشنبه مورخ ۷ بهمن ماه با حضور در برخی شعب بانک های ملی، صادرات، دفاتر خدمات قضایی، دفتر اسناد رسمی و شرکت گاز ناحیه یک یزد ضمن حضور سرزده در گفتو گو با برخی از مراجعین در جریان کمیت و کیفیت رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نهاد های مذکور قرار گرفت و تذکراتی را برای اجرای هرچه دقیق تر مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا صادر کرد.

شایان ذکر است نشست فوق العاده ستاد استانی مقابله با کرونا نیز به واسطه شیوع مجدد کرونا در برخی مناطق استان تشکیل و تصمیماتی عاجلی برای مدیریت همگیری این ویروس در سطح استان اتخاذ شد.

افزودن نظرات