معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد خواستار شد:

برخورد جدي و قانوني با تخريب كنندگان بافت تاريخي ميبد

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار از فرماندار شهرستان ميبد خواست با مسببان و تخريب كنندگان بافت تاريخي و ثبتي اين شهرستان در چارچوب قانون برخورد جدي انجام شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، «سيد محمدرضا سيدحسيني» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در نامه اي از «حسين فلاح» فرماندار شهرستان ميبد خواست در پي تخريب بافت تاريخي ثبتي ميبد و گزارش ميراث فرهنگي استان مبني بر تخريب عرصه بافت تاريخي ميبد، ضمن بررسي موضوع به عنوان عالي ترين مقام اجرائي شهرستان با مسببين،آمرين و هر كسي كه به نحوي در اين رابطه دخالتي داشته است برخورد قانوني انجام شود.
سيدحسيني در ادامه تاكيد كرده است بر اساس فتواي  مقام معظم رهبري و آيت الله مكارم شيرازي اينگونه اقدامات جايز نمي باشد، لذا لازم است فرماندارن به اين مهم توجه ويژه داشته باشند و همچنبن شهرداري ميبد تا تعيين تكليف نهايي از صدور مجوز ساخت بر روي اين تخريب جلوگيري كند.
 

1333.jpg 12222222.jpg
افزودن نظرات