برگزاری انجمن کتابخانه های عمومی استان یزد با حضور استاندار یزد

استاندار یزد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان، افتتاح کتابخانه مرکزی یزد را گامی در راستای افزایش فضاهای فرهنگی و بهره وری در حوزه کتابخوانی عنوان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اقدامات و فعالیت های انجام شده برای احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی یزد، گفت: با وجود چالش ها و مسائل موجود، این پروژه با پیش بینی بسیاری از نیازهای کتابخانه ای استان و طراحی و معماری زیبا آماده بهره برداری شده است.
وی با بیان اینکه عملیات احداث پروژه مذکور سال گذشته به پایان رسیده است، اظهارداشت: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون اقدامات و فعالیت های خوبی برای تکمیل و تجهیز این کتابخانه انجام شده است.
استاندار یزد تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح این مجموعه و افزایش فضاهای فرهنگی، شاهد بهره وری هرچه بهتر حوزه کتابخوانی استان باشیم.
دکتر طالبی در پایان بر پیگیری و رفع کمبودها و مشکلات مربوط به کتابخانه مرکزی یزد تاکید کرد.

افزودن نظرات