برگزاری جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،در این جلسه مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی بررسی گردید.

گفتنی است در پایان جلسه با حضور نمایندگان شرکتهای تولید کننده سیمان، در خصوص نحوه تامین سیمان پروژه های عمرانی بحث و تصمیم گیری شد.

افزودن نظرات