برگزاری جلسه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد

جلسه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

به گزارش  اداره  کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری یزد و با حضور اعضای کمیته در سالن کنفرانس اداره راه و شهرسازی استان برگزار شد.
در این نشست در خصوص الحاق حدود 424/5 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر یزد در راستای قانون جهش تولید مسکن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

افزودن نظرات