برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای کارکنان استانداری یزد

دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای کارکنان استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر صابری؛ مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت گفت: به منظور افزایش آگاهی همکاران استانداری با مخاطرات فضای مجازی، با همکاری افتا استان دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات فضای مجازی برای کارکنان استانداری یزد برگزار گردید.
وی در خصوص این دوره گفت: در این دوره راه های مقابله با نفوذ و هک و مخاطرات اخیر این حوزه در کشور تشریح شد.
دکتر صابری در انتها یادآور شد: همکاران فرمانداری ها و بخشداری ها به صورت ویدیو کنفرانسی در این دوره حضور یافتند.

افزودن نظرات